Vienreizejs maksajums un kases aparats

Kad mēs pārdodam preces vai pakalpojumus fizisku personu prātā (piemēram, tiem, kas neveic uzņēmējdarbību, mēs varēsim izmantot kases aparātu vai fiskālo printeri. Pēc tā iegādes fiskālās ierīces reģistrācija un fiskalizācija ir ļoti nozīmīga. Visas formalitātes, kas saistītas ar kases aparātu, jāsagatavo divu mēnešu laikā pēc tā iegādes.

Iesniegšana attiecīgās nodokļu iestādes vadītājam jāveic pirms pārdošanas uzsākšanas kasē. Kas jāiekļauj šādā paziņojumā? Pirmkārt, jums vajadzētu rakstīt, kas būs visu uzņēmumā izmantoto kases aparātu skaits. Ievadiet un ievadiet to vietu adreses, kurās tie tiks izmantoti.Finanšu ministra 2012. gada 29. novembra nolikums precīzi regulē veidu, kādā jāveic kases aparātu ziņošana. Pēc tās domām, vēlākais dienā, kad zaudējumi, kas ir piemēroti attēlam no kases aparāta turēšanas, ir jābūt vismaz daļai kases aparātu, par kuriem ziņots nodokļu iestādes vadītājam. Nākamā mēneša sākumā reģistrā jāiekļauj atlikušie kases aparāti.Kad mēs jau esam ziņojuši un ievietojuši fiskālos kases aparātus, mums tie ir jāmaksā fiskāli. Tas ir nepieciešams, ja biznesa praksē plānojam izmantot kases aparātus un printerus.

Kāda ir naudas kases fiskalizācija? Par fiskālā moduļa (nodokļu maksātāja nodokļu identifikācijas numura piešķiršanu fiskālajam kasei. Teiksim, ka tā ir vienreizēja darbība, kas ir spēcīga un uzticama. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka kases aparāta fiskalizāciju profesionālā režīmā pabeidz apmācīts tehniķis. Kļūdas labad būs neiespējami mainīt nepareizi veikto fiskalizāciju, būs nepieciešams iegādāties jaunu kases aparātu, kas pierāda lielus izdevumus. Pateicoties kases aparāta fiskalizācijai, būs iespējams strādāt fiskālajā režīmā. No šodienas līdz brīdim, kad tiek apzināti naudas līdzekļi, tiks ieteikti ikdienas ziņojumi, tostarp zināšanas par ikdienas pārdošanas problēmu.Pēc kases aparāta fiskalizācijas, jums tas jāiesniedz septiņu dienu laikā attiecīgās nodokļu iestādes vadītājam. Tas radīs reģistrācijas numuru.